Menu

Primary links

Exkluzivní nabídky:

top herny
1.
 •    12 her
 •    Vlastní software
 •    200% až do €40
2.
 •    Skvělý výběr her
 •    Microgaming (MPN)
 •    200% až do €1,000
3.
 •    Velmi oblíbená herna
 •    Playtech software
 •    200% až do $2,000
4.
 •    5 her
 •    Vlastní software
 •    100% až do $400
5.
 •    Výjimečná grafika
 •    vlastní software
 •    100% až do $500
Sazej newsletter

Zaregistrujte se na našich stránkách získejte pravidelné zpravodajství a exkluzivní bonusy!

warning: Illegal offset type in isset or empty in /home1/innomax/public_html/includes/common.inc on line 912.

Pokerová matematika - základy

Úvodem

Poker, jak díky jeho popularizaci v posledních letech každý ví, není vůbec a zdaleka jenom hra o štěstí. Vstupuje zde na scénu mnoho jiných faktorů: je to především umění orientovat se rychle ve výpočtech a na jejich základě průběžně posuzovat své možnosti. Pak je tady také psychologie - jak průběžná analýza chování soupeře, tak učení se ovládat sám sebe a neprozrazovat nonverbálním chováním své úmysly. Jedním z předpokladů úspěšnosti v pokeru je tak především správné vyhodnocení situací na základě výpočtů a také odhadu karet soupeře.
   
Tento článek se zabývá obecně základními pojmy, se kterými matematika pokeru operuje, ať už se jedná o Stud poker s pěti nebo sedmi kartami, Draw poker nebo komunitní pokerové hry (např. Texas Hold'em nebo Omaha).

Šance neboli pravděpodobnost

Anglický výraz odds znamená šance (pravděpodobnost). Pracování s pravděpodobností je při pokeru jednou z nejdůležitějších věcí. Podle jedné z definic pravděpodobnosti se jedná o poměr jedné kladné možnosti neboli toho, co chceme, aby se stalo (například aby padlo určité číslo v loterii), k celkovému počtu možností (tedy k celkovému míčků v osudí).

Jaká je pravděpodobnost, že se něco stane

Pokud se jedná jenom o jednu ze dvou možností, máme to spočítáno rychle - rub nebo líc, panna nebo orel, z pravé nebo levé ruky - šance neboli pravděpodobnost je v těchto případech vždy 1:1, čili 50 %. Z většího množství možností se ale samozřejmě počítá nesrovnatelně hůře, navíc každý má k rychlým výpočtům z hlavy jiné dispozice. A počítá se o to hůře, protože při hře jsou zejména začátečníci ve stresu - hodně věcí ještě nemají zažitých a uprostřed hry musejí  brát v úvahu spoustu dalších faktorů.

Zásadní pro výpočet pravděpodobnosti v pokeru je otevření hry s výbornou kartou. A samozřejmě i to, v jakém pořadí hrajete. Pravděpodobnosti se pak velmi mění. K tomu, aby se z úplného začátečníka sotva znajícího pravidla stal pokročilý hráč a postupně dobrý hráč, je nezbytné osvojit si další znalosti, které je nutné pilovat a denně je trénovat. Je třeba se začít učit nepřetržitě sledovat hru a vyhodnocovat, předvídat a odhadovat možné chování soupeře, tj. zdokonalovat se ve znalosti psychologie. S tím je spojeno sebeovládání, aby naopak soupeř neprokoukl mě - co mám ruce a k čemu se chystám. Druhou nezbytností je učit se znalosti sázkových poměrů - je to hlavně odhad šancí na zlepšení kombinace. A konečně je potřeba si osvojit pravidla sázení a rozhodování (poměr k banku).

Bez výpočtů a odhadů to nepůjde

Jedním z předpokladů úspěšnosti v pokeru je tak především správné vyhodnocení situací na základě výpočtů (poker outs, poker pot odds, poker implied odds atd.) a odhadu karet soupeře. Pravděpodobnost šance na výhru (poker odds), implikované pravděpodobnosti výhry (poker implied odds), dále pak karty, které ještě mohou přijít do hry (outs), a také poměr velikosti potu a sumy, kterou je třeba doložit (poker pot odds) - to všechno se posuzuje průběžně a podle výsledku se rozhoduje, zda bude v určitém momentu výhodné dorovnat. Abyste zjistili, jestli je pro vás aktuální možný bet výhodný, musíte znát velikost možné výhry a její pravděpodobnost. 

Při hře je dáno jedno - rozdané karty, s tím hráč nemůže nic dělat. Může ale dělat všechno kolem: odhadovat poměr, jaký mu aktuálně nabízí pot, výšku sázky, a tak množství financí v potu, a kolik se přihazuje - tedy zase výši výhry. Během živé hry se nestíhá vše spočítat zpaměti, spočítat si své šance na výhru je v průběhu hraní pro začátečníka velice těžké. Nezbývá tak než usilovně trénovat a zase trénovat. Hráč však musí cvičit, aby se naučil odhadovat postupem času co nejpřesněji své šance a ty porovnávat s pot odds. Musí se z toho stát rutina. Během propočítávání je ale nutné také vzít v potaz následující vývoj hry. Nestačí tedy spočítat současné odds, ale je potřebné také odhadnout další vývoj sázek.
Důležité je posoudit velikost potu - je-li velký, má smysl dorovnat i se středně kvalitní kombinací (ta může být průměrná) za předpokladu, že máte šanci na zlepšení kombinace (poker outs). U malého množství financí v potu ale risk převyšuje naději na výhru, nemá tak často cenu dorovnávat ani při lepší kombinaci karet.

Pot odds

Pot je součet všech žetonů, které hráči v dané hře vsadili - je to tedy bank, o který se právě hraje. Možnost hráčovy výhry vyjadřuje pot odds: poměr mezi velikostí potu a množstvím peněz, které musíte do potu doložit, abyste celou hru dohráli. Dobré pot odds máte tehdy, pokud jsou lepší než vaše šance na výhru. A tak je-li vaše šance na výhru například 15 %, musí vám pak pot odds vyjít menší než 15. S pot odds se pracuje v různých situacích, například když se dorovnávají sázky při čekání na postupku nebo flush.

Poker odds = pravděpodobnost šance na výhru v procentech.
Poker pot odds = poměr velikosti potu a sumy (velikosti částky), kterou musíte do potu doložit, abyste celou hru dohráli.
Poker implied odds = počítá kromě peněz v potu (tedy velikosti sázky, kterou musíte dorovnat) také s penězi, které se ještě do banku podaří dostat.
Poker true odds = reálná pravděpodobnost výskytu herní situace (pomocí true odds se vypočítává pravděpodobnost výhry).
Poker outs = označení pro karty, které ještě mohou přijít do hry a které vám mohou vytvořit pokerovou kombinaci.

Složitější je počítání implied odds (jsou rozšířením pot odds), není totiž jednoduchá rada jak na to. Odhadují se analýzou hry soupeřů a aktuální situace ve hře. Jejich výpočet vám řekne, jaká je očekávaná výhra. Současně se pomocí tohoto výpočtu naučíte "odvážněji" dorovnávat v případech, kdy jste dříve skládali karty. Když se implied odds naučíte odhadovat (jde to lépe trénovat se stejnými soupeři), budete mnohem častěji dorovnávat. Jednoduše řečeno, pokud hráč očekává velkou výhru, má dobré implied odds.

Pro začátečníka to všechno není pochopitelné a v pokerové matematice udělá chybu i zkušený hráč. Je však nutné se propočty prokousat a zažít si je. Musí se hrát a zase hrát, trénovat a přitom pracovat s odds. Čím více, tím lépe - tím přesnější a kvalitnější budou vaše rozhodnutí, která učiní výhru pravděpodobnější.